VETENSKAP

En vetenskaplig hållning är grunden till kirurgin

”Att belysa vetenskapens roll och möjligheterna att engagera sig i forskning rörande kirurgi och anestesiologi; samt vid möjlighet bedriva egen forskning.”
Så lyder beskrivningen av KirAs första grundstomme, den vetenskapliga strimman. Som blivande akademiker faller det oss naturligt att ett studentsällskap inom medicinska intressen respekterar kirurgins och anestesiologins vetenskapliga grund – och den evidensbaserade medicinen är såklart den första av tre grundpelare i KirA:s organisation.

Vad kan du göra i KirAs vetenskapliga strimma?

KirA vill kunna locka studenter till kirurgisk eller anestesiologisk forskning, för det blir väldigt spännande när en engagerar sig. Vår Forskningskoordinator har samlat ett stort antal kirurgiska och anestesiologiska projekt från hela Karolinska Institutet i KirA:s (och Sveriges?) första forskningsdatabas för kirurgiska projekt!

En annan del av vetenskapsstrimman är våra djupdykande men nybörjarpedagogiska Journal Clubs. Vi bjuder regelbundet in mycket respekterade forskare inom de kirurgiska och anestesiologiska eller fysiologiska vetenskaperna att hålla i seminarier. Målet är att du ska lära dig läsa och förstå artiklar, på ett enkelt och roligt sätt. Hur ser egentligen forskningen inom hjärttransplantation ut? Vad gör IVA-läkarna för forskning? Hur kombinerar du en klinisk tjänst med en forskartjänst i framtiden? Vi reder ut begreppen.

Dessutom ska KirA bedriva egen forskning, där de mest motiverade medlemmarna får möjlighet att förkovra sig i metodologi, statistik och vetenskapligt skrivande på ett sätt du aldrig får göra på en kurs på universitetet. Kontakta forskning@sallskapetkira.se om du vill veta mer om forskningsmöjligheter eller journalclub@sallskapetkira.se om vår Journal Club!

Start typing and press Enter to search