KirAKADEMI

Lär dig om kirurgi och anestesiologi

”Att bygga upp ett kunskapsbibliotek som komplettera studiematerial för studier på högskolenivå.”
Det är en sak att säga att du vill bli kirurgi eller narkosläkare. Det är en helt annan att sitta sena kvällar vid skrivbordet, dunkades huvudet i väggen av frustration på bristfällig litteratur, oklara ex-tentor och motsägelsefull klinik.

Kanske kan KirA hjälpa till? En förhoppning är av KirA med hjälp av sin andra grundpelare KirAkademi ska kunna belysa vägen till kirurgisk eller anestesiologisk karriär via inspirationskvällar samt framställa material för framtida studenter att nyttja, som ett komplement till den ordinarie undervisningen. Det är liksom alltid lite lättare att fråga en äldrekursare än en professor om hur tentan egentligen är.

Vad kan du göra i KirAkademi?

Du kan direkt bidra till framställandet av våra anatomikompendier i egenskap av PRODUCENT (och få formellt intyg på detta) eller till och med leda detta arbete. En grym merit för framtiden, utöver faktumet att ditt namn kommer bli vida känt på universitetets bibliotek och Hus 75! Om du istället vill ägna dig åt studier endast, hoppas vi kunna erbjuda dig att åtnjuta dessa kompendier allteftersom. Vi har redan börjat ansamla kompendier, författade av Jesper Högberg Angelin och
redigerade av Gustaf Drevin: Anatomikompendier KirA.

Eller, varför inte hjälpa till att arrangera KI:s första studentdrivna anatomiska workshops som repetition inför anatomitentor eller självaste kirurgterminen? Detta är vad vår KirAkademi-Koordinator främst arbetar med!

Kontakta producent@sallskapetkira.se eller kirakademi@sallskapetkira.se för mer information om hur du kan engagera dig.

Start typing and press Enter to search