Anatomikompendier

Går du termin 3 eller vill du helt enkelt repetera anatomin inför kirurgen?
Spana in KirA:s anatomikompendier för DFM3-kursen.

I dagsläget kan vi erbjuda följande:
  1. Huvud- och halsanatomi
  2. Thoraxanatomi
  3. Repetition basal ortopedi-anatomi (delvis DFM2-repeition, T7-repetition)
Sänd errata och förbättringsförslag till producent@sallskapetkira.se.

Start typing and press Enter to search