Chirurgia minor

Chirurgia minor del 1 sammanfattar olika material som behandlar omhändertagande av mindre sårskador. Kompendiet är utformat för att du snabbt ska kunna tillgodogöra dig viktiga kunskaper steg för steg och därefter direkt omsätta dessa i praktiken.

Chirurgia minor del 1 Endast utkast, slutgiltig granskad version kommer snart!

Start typing and press Enter to search