PRAKTIK

Två praktiska, handfasta, specialiseringar

”att genom praktiska workshops låta studenter träna kirurgiska och anestesiologiska färdigheter och få insikt i kirurgens och narkosläkarens kliniska vardag och uppgifter”
Helt ärligt, det går ju inte att ha ett kirurgiskt och anestesiologiskt utskott utan att du får testa på att sy, intubera, sätta nål och träna på traumaomhändertagande, visst? Workshopsevent som dessa utgör grunden i kirurgiska utskott världen över. Stockholm ska inte vara sämre – vi erbjuder flera workshops i suturteknik på basal och avancerad nivå varje termin. Vi brukar variera dessa suturworkshops med andra typer av workshops.

Vad erbjuder KirA:s praktiska strimma?

Äntligen en möjlighet för dig att få praktisk erfarenhet av kirurgi! Är det något vi själva saknat under studietiden, är det just praktiska moment där vi får lära oss operera, eller åtminstone låtsas, på olika sätt. Under våren 2016 arrangerade vi två mycket framgångsrika workshops i basal sutureringsteknik, vilka uppskattades oerhört av såväl deltagare som tutorer. Det blev startskottet för den förening du ser idag – med flera workshops varje termin, av studenter och erfarna kirurger, för dig som nördigt intresserad student. Nu vill vi göra detta regelbundet och till det behövs just du. Kom och lär dig sy, laporoskopera eller intubera med oss i KirA, eller ansvara för att skapa dessa event.

Om du vill komplettera dina praktiska färdigheter med projektledning och kommunikation, passar du fint för en roll som Marknadsansvarig – då styr du upp att vi har instrument till suturering och workshops, samt att sutur-förråden är rejält uppfyllda. Erfarenheten av och kontakterna inom marknadsansvaret finns inom föreningen, ditt arbete blir helt enkelt att kontakta företag eller sponsorer och be dem (enligt våra planer) bistå oss i vårt arbete. Uppskattat från alla håll!

Kontakta praktik@sallskapetkira.se för information kring workshops eller marknadsansvarig@sallskapetkira.se för att ta det ett steg längre.

Kommande workshops

Start typing and press Enter to search