Fördelar med medlemskap i KirA:

  1. Delta i KirA:s aktiviteter (medlemskrav)
  2. Löpande information om kommande evenemang
  3. Inbjudningar till workshops, Journal Club, karriärkvällar etc.
  4. Möjlighet till att delta i möten och vara en del av KirA:s verksamhet
  5. Rösträtt på årsmöten + yttranderätt på styrelsemöten
  6. Rätt att kandidera till KirA-styrelsen
Medlemskapet är kostnadsfritt och kan närsomhelst sägas upp.
”What I try to tell young people is that if you come together with a mission, and its grounded with love and a sense of community, you can make the impossible possible.” – John Lewis, medborgarrättsaktivist (USA)
  FORMULÄR KOMMER SNART, FÖLJ OSS PÅ FACEBOOK TILLS VIDARE

Start typing and press Enter to search