Medicor

Do you want to become a surgeon?
Vill du bli kirurg? Den frågan ställer sig Medicor i andra numret år 2016 av Medicinska Föreningens populära studentmagasin, med ett helsideuppslag om Studentsällskapet KirA. Med utgångspunkt från undersökningen vi utförde bland 547 läkarstudenter och vår första workshop i sutureringsteknik får du veta mer om Studentsällskapet KirA, vår vision och våra mål.

Du hittar artikeln på: Medicor 2016 #2


Svensk Kirurgi


Kirurgiintresse hos läkarstudenter
Artikeln redogör för vår enkätstudie gjord på Karolinska Institutet under våren 2016, där vi konstaterar att kirurgiintresset bland läkarstudenter är stort. Vi fann att en stor andel av läkarstudenterna ville specialisera sig inom kirurgi och att många ville engagera sig redan under studietiden. Vi fann också att kvinnor är lika intresserade som män men också var mer intresserade av engageras sig redan under studietiden. Snacka om att motarbeta gamla stereotypiska fördomar!

Stort tack till IFMSA Stockholm och Läkarsektionen på Karolinska Institutet, samt Staffan Gröndal och Peter Elbe, för input, utformning och distribuering av enkäten.

Nyckelfynden:
  • Kirurgiintresset hos läkarstudenter är ofta stort.
  • En studie av all läkarstudenter på Karolinska Institutet har nu visat att en stor andel både är intresserade av kirurgi som framtida specialitet och vill engagera sig under studieperioden.
  • På bas av detta har ett studentsällskap för kirurgi och anestesi skapats på Karolinska Institutet.
  • Är nästa steg en nationell läkarstudentförening för kirurgi?

Du hittar artikeln i 4:e numret av Svensk Kirurgi 2016:
Drevin G, Olczak J. Kirurgiintresse hos läkarstudenter, Resultat från enkätstudie och beskrivning av en ny studentförening i Stockholm, Svensk Kirurgi, 2016 oktober 3;74(4):226-229.

Start typing and press Enter to search