För läkarstudenter som är intresserade av engagemang i kirurgi/anestesiologi under pluggtiden.

Vår rationale 

Karolinska Institutet (KI) bildades för att utbilda kirurger, fältskärer. Sedan dess har universitetet växt till att vara världsledande inom preklinisk forskning, medicin och akademi. KI lockar några av Sveriges mest ambitiösa och drivna studenter till sitt läkarprogram.

Det finns ett stort intresse hos oss läkarstudenter för de kirurgiska vetenskaperna och anestesiologi. Vare sig du alltid vetat att du kommer bli kirurg eller du vill testa på känslan att hålla i en skalpell, suturera eller intubera innan du börjar kirurgterminen, hoppas vi erbjuda visst utlopp för nyÒkenhet och ambition. Vi är själva riktiga nördar och hade uppskattat ett utskott som KirA även under den prekliniska och internmedicinska delen av läkarprogrammet. Det Ònns hundratals liknande utskott för studenter, men inte än på KI.

Fem miljarder människor saknar tillgång till “safe, affordable, and accessible surgical and anesthetic
services” (WHO, 2015). Blivande kollegor globalt står inför andra utmaningar än vi själva. Kirurgi skiljer sig åt världen över. Att förstå dessa skillnader gör oss till skickligare och mer nytänkande läkare, därför löper en global kirurgi-strimma genom KirAs aktiviteter.
Förhoppningsvis kan studentsällskapet för Kirurgi och Anestesi (KirA) låta studenter få utlopp för sina intressen, samt föra den karolinska kirurgitraditionen vidare i en modern tappning invävt med nyfikenhet, vetenskap och passion.

Vi genomförde vår första workshop i suturering i april 2016. Arbetet med anatomilistor kan påbörjades under våren.

För läkarstudenter som funderar på kirurgi eller anestesiologi som framtida specialitet. 

Framtiden och goda relationer 

Vi hoppas kunna erbjuda läkarstudenter på Karolinska Institutet ett kreativt, motiverande och roligt utlopp för ett kirurgiskt eller anestesiologiskt intresse! Vi har stöd från respektive utbildningssjukhus, vilka stöttar initiativet med expertis, material och brainstorming. Dessutom har vi goda relationer med exempelvis:

  • University of Cape Town Student Surgical Society
  • International Association of Student Surgical Societies (IASSS)
  • Kirurgiska utskottet i Lund, Malmö, Helsingborg
  • Kirurgiska Utskottet, MF Örebro
  • Institutionen för Kliniska Vetenskaper på Danderyds Sjukhus
  • IFMSA Stockholm

Tillsammans med våra goda samarbeten i Stockholm, Sverige och världen, önskar vi göra KirA till ett stående och slående inslag i studentlivet på Karolinska Institutet, där gemenskap, brinnande intresse och nyfikenhet för kirurgi ger studenter en fin koppling till vidare kliniska terminer – och i längden även en hint om framtida specialisering.

För läkarstudenter som vill lära sig om kirurgi utöver det som erbjuds i den formella utbildningen.

Start typing and press Enter to search