Huvudpartners

  • IFMSA Stockholm
  • Institutionen för kliniska vetenskaper på Danderyds sjukhus
  • International Association of Student Surgical Societies

Andra partners

  • Ethicon
  • Instrumenta AB

Kirurgsällskap

  • University of Cape Town Student Surgical Society
  • Kirurgiska Utskottet i Lund, Helsingborg & Malmö
  • Kirurgiska Utskottet i Örebro

Start typing and press Enter to search