Stadgar

Alla föreningar baserar sin verksamhet på noggrant utformade och konstant uppdaterade stadgar. Det är här du finner den mest essentiella informationen kring KirA och dess verksamhet. Varför inte spana in dem?

Du finner KirA:s stadgar på följande länk: Stadgar KirA – Antagen 2 mars, 2017


Kort utdrag ut stadgarna:

1 NAMN OCH SÄTE
Föreningens namn är Studentsällskapet för Kirurgi och Anestesi, förkortat KirA. Föreningen har sitt säte i Stockholm. Föreningen bildades 2017.
2 FORM OCH ÄNDAMÅL
Föreningen är fristående, partipolitisk och religiöst obunden.
Studentsällskapet för Kirurgi och Anestesi (KirA) har som ändamål att förse läkarstudenter på Karolinska Institutet (KI) möjligheten att fördjupa sig i kirurgi och anestesiologi under studietiden. Verksamheten är ideell och har en trefaldig målsättning:
  • att belysa vetenskapens roll och möjligheterna att engagera sig i forskning rörande kirurgi och anestesiologi; samt vid möjlighet bedriva egen forskning
  • att bygga upp ett kunskapsbibliotek som komplettera studiematerial för studier på högskolenivå
  • att genom praktiska workshops låta studenter träna kirurgiska och anestesiologiska färdigheter och få insikt i kirurgens och narkosläkarens kliniska vardag och uppgifter
Föreningen vänder sig till läkarstudenter inskrivna på KI.

Start typing and press Enter to search