Intro till KirA

KirA vill låta dig som läkarstudent testa på kirurgi, inklusive specialiteter såsom anestesi. KirA hoppas låta läkarstudenter få ett utlopp för detta intresse och erbjuda studenter workshops i grundläggande kunskap och färdigheter inom kirurgi och vetenskap. Tre grundpelare ligger till grund för KirA: vetenskap, anatomisk kunskap och praktiskt färdighet:

1. Vetenskap
att genom journal clubs öka intresse för kirurgisk
forskning och karriär samt inspirera till ökat
intresse för forskning i allmänhet.

2. (Kir)Akademi
att förse studenter med studiematerial och
repetition av kunskaper i anatomi att ses som
komplement till det obligatoriska materialet

3. Praktik
att lära ut grundläggande kirurgisk färdighet,
inklusive suturteknik, genom workshops för mer
praktiskt intresserade studenter.

Alla läkarstudenter är välkomna!

Vi samarbetar med International Federation of Medical Students’ Associations (IFMSA) i Stockholm och Läkarsektionen, vilka är måna om att läkarstudenters studietid blir så bra och givande som möjligt.

Start typing and press Enter to search