Ledningsgruppen 2020-2021

”Talent wins games, but teamwork and intelligence win championships.” –Michael Jordan
Matilda Widaeus
Ordförande
ordforande@sallskapetkira.se

Felix Alarcón
Vice ordförande
vice.ordforande@sallskapetkira.se



Anita Javanmardi
Sekreterare
sekreterare@sallskapetkira.se

Alexander Sun Zhang
Forskningskoordinator
kirakademi@sallskapetkira.se

Darco Zindrou
Public Relationskoordinator
pr@sallskapetkira.se

Jacob Oesman
Koordinator för färdighet och praktik
praktik@sallskapetkira.se

Anton Wahrby
Kassör
ekonomi@sallskapetkira.se

Elina Azizi
Marknadsansvarig
marknadsansvarig@sallskapetkira.se

Felicia Lindberg
Producent
producent@sallskapetkira.se

Gustav Joas 
Forsknings- och Journal club-koordinator
forskning@sallskapetkira.se
journalclub@sallskapetkira.se

Start typing and press Enter to search