Sök till styrelsen

Nästa ansökningsperiod öppnar snart!

Se detaljerade instruktioner för just din post i projektbeskrivningarna (”Terms of Reference”), nedladdningsbara i PDF-form nedan!

Nya medlemmar får en överlämningsperiod. Viktigast av allt: KirA har höga mål, men samtidigt vet vi att du också är student, och alla som söker sig till KirA kommer vi har förståelse för att studierna går först! Ta dig an en kirurgisk utmaning med ledarskapsansvar – merit för framtiden och en bra skola för ditt framtida yrke som lagledare av ett team.


Sammanfattning styrelseposter:

Centralstyrelsen
Ordförande - Terms of Reference KirA – Ordförande
Vice ordförande - Terms of Reference KirA – Vice Ordförande
Sekreterare - Terms of Reference KirA – Sekreterare
PR-koordinator - Terms of Reference KirA – PR-koordinator

Praktik
Marknadsansvarig och kassör - Terms of Reference KirA – Marknadsansvarig
Koordinator för färdighet och praktik - Terms of Reference KirA – Koordinator Prakik och Färdighet

Vetenskap
Forsknings-koordinator - Terms of Reference KirA – Forskningskoordinator
Journal Club-koordinator - Terms of Reference KirA – Koordinator Journal Club

KirAkakdemi
KirAkademi-koordinator - Terms of Reference KirA – Koordinator för KirAkademi
Producent - Terms of Reference KirA – Producent

Start typing and press Enter to search